24. apríla 2017

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pán Ježiš povedal sv. sestre Faustíne: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva.“ 
17. apríla 2017

Veľkonočné trojdnie

Večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere sme začali sláviť Veľkonočné trojdnie, ktoré sa skončilo Vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
9. apríla 2017

Kvetná nedeľa

Na Kvetnú nedeľu sme sa zhromaždili pri starobylom chráme sv. Štefana, kde boli požehnané ratolestí.
25. marca 2017

Modlitbové trojdnie za život

V Prešove a v Záhradnom sme sa modlili za život.
1. marca 2017

Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie

Na začiatku pôstneho obdobia nás Cirkev slovami Ježiša Krista: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mt 1, 15), vyzýva na pokánie.
11. februára 2017

Pomazanie chorých pri svätej omši

V sobotu 11. februára 2017 na 25. svetový  deň chorých v našom farskom kostole bolo pri svätej omši pomazanie chorých.
3. februára 2017

Obetovanie Pána a sv. Blažeja

Významné liturgické slávenia nás čakajú každý rok na začiatku mesiaca február. Ide o sviatok Obetovanie Pána a ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja. 
8. januára 2017

Súhrn: Vianočné obdobie

Aj v Záhradnom sme mali bohatý duchovný program počas vianočného obdobia.