25. marca 2017

Modlitbové trojdnie za život

V Prešove a v Záhradnom sme sa modlili za život.
1. marca 2017

Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie

Na začiatku pôstneho obdobia nás Cirkev slovami Ježiša Krista: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mt 1, 15), vyzýva na pokánie.
11. februára 2017

Pomazanie chorých pri svätej omši

V sobotu 11. februára 2017 na 25. svetový  deň chorých v našom farskom kostole bolo pri svätej omši pomazanie chorých.
3. februára 2017

Obetovanie Pána a sv. Blažeja

Významné liturgické slávenia nás čakajú každý rok na začiatku mesiaca február. Ide o sviatok Obetovanie Pána a ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja. 
8. januára 2017

Súhrn: Vianočné obdobie

Aj v Záhradnom sme mali bohatý duchovný program počas vianočného obdobia. 
2. januára 2017

V septembri 2017 sa uskutočnia SVÄTÉ MISIE

V nedeľu 1. januára 2017 bolo oznámené, že vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom sa uskutočnia ľudové SVÄTÉ MISIE.
27. decembra 2016

Odpustová slávnosť v starobylom chráme sv. Štefana

V pondelok 26. decembra 2016 sa uskutočnila odpustová slávnosť v kostole, ktorý je zasvätený prvému mučeníkovi a diakonovi sv. Štefanovi.
26. decembra 2016

Slávnosť Narodenia Pána

Aj v našej farnosti už nemôže chýbať polnočná svätá omša, slávnostná svätá omša vo dne na Narodenie Pána, jasličková pobožnosť a koledovanie. 🙂