1. februára 2018

25 rokov biskupskej služby

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, si pripomenul 25. výročie biskupskej vysviacky.