3. februára 2018

Obetovanie Pána a sv. Blažeja

Na začiatku mesiaca február máme významné liturgické slávenia.
3. februára 2018

Svätoblažejské požehnanie

3. 2. 2018
3. februára 2018

Obetovanie Pána

2. 2. 2018