Aj naša farnosť sa zapojila do iniciatívy „24 hodín pre Pána“.

Svätý Otec František v piatok 13. marca 2015 otvoril večer o 17:00 hod. kajúcou pobožnosťou v Bazilike sv. Petra iniciatívu „24 hodín pre Pána“. 

V našom farskom kostole v piatok bola pobožnosť krížovej cesty. Tri manželské páry reprezentovali všetkých manželov našej farnosti a spolu s nimi sme sa modlili za manželov celého sveta. Svätú omšu celebroval duchovný otec Stanislav, ktorý na začiatku pripomenul, že sa spájame so Svätým Otcom. Zároveň v tento deň bolo aj 2. výročie od jeho voľby za viditeľnú hlavu sv. Cirkvi. Po svätej omši nasledovala eucharistická poklona. V tento večer sme odprosovali Božské Srdce.

V sobotu 14. marca viedol pán farár kajúcu pobožnosť. Na začiatku nás vyzval na modlitbu týmito slovami: „Bratia a sestry, modlime sa, aby sme sa pokáním zjednotili s Kristom, ktorý bol za naše hriechy ukrižovaný, a aby sme tak mohli mať so všetkými ľuďmi účasť na jeho vzkriesení.“ Po bohoslužbe slova a krátkej homílii nasledovalo spytovanie svedomia. Po skončení kajúcej pobožnosti mali veriaci možnosť sa vyspovedať.

Fotky z kajúcej pobožnosti v Záhradnom nájdete TU.

«Boh bohatý na milosrdenstvo» (Ef 2,4) je témou druhého ročníka iniciatívy „24 hodín pre Pána“.

Svätý Otec František včera oznámil svoje rozhodnutie vyhlásiť mimoriadny „Svätý rok milosrdenstva“. Plné znenie homílie Svätého Otca pri kajúcej pobožnosti TU.