25 rokov biskupskej služby

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, si pripomenul 25. výročie biskupskej vysviacky. 

V utorok 30. januára 2018 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach bola slávnostná svätá omša s poďakovaním za 25 rokov biskupskej služby súčasného košického arcibiskupa – metropolitu. Slávnostnú svätú omšu celebroval jubilant – Mons. Bernard Bober. Na túto svätú omšu boli pozvaní aj apoštolský nuncius, všetci slovenskí biskupi a samozrejme, že aj kňazi s veriacimi Košickej arcidiecézy.

Svätá omša z Košíc – archív TV LUX.

V homílii sa prihovoril J. Em. Jozef kardinál Tomko, ktorý otca arcibiskupa Bernarda pred štvrť storočím vysvätil. Pripomenul úlohu a postavenie biskupa v súčasnej dobe.

Blahoprajný telegram k striebornému biskupskému jubileu poslal aj Svätý Otec František.

V závere po príhovoroch sa prihovoril jubilant, ktorý povedal, že chce byť láskavejším, pokornejším a milosrdnejším služobníkom.

Fotky zo slávnosti.

Zo života o. arcibiskupa: Bernard Bober sa narodil 3. 11. 1950 v Zbudskom Dlhom. Za kňaza bol vysvätený 8. 6. 1974 v Bratislave. V prvých rokoch kňazstva bol kaplánom v Humennom, v Snine a v Zborove. V roku 1978 sa stal farským administrátorom v Kecerovciach a v roku 1990 farárom a dekanom v Humennom. Od roku 1991 bol generálnym vikárom. Sv. Ján Pavol II. ho 28. decembra 1992 vymenoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa. J. Em. Jozef kardinál Tomko ho 30. januára 1993 v košickej katedrále vysvätil za biskupa. 4. júna 2010 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za košického arcibiskupa – metropolitu. 10. júla 2010 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa – metropolitu Košickej arcidiecézy.