V utorok 21. júna si náš duchovný otec Stanislav pripomenul 25. výročie od svojej kňazskej vysviacky.

Dp. Stanislav Ferčák (21. júna 1997) bol vysvätený za kňaza v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Jeho svätiteľom bol Mons. Alojz Tkáč, vtedajší košický arcibiskup – metropolita. Za dar kňazstva ďakoval náš pán farár pri svätej omši v našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom. Koncelebrovali pozvaní kňazi (vsdp. Tomáš Čap, dp. Ján Bujdoš, dp. Anton Seman a dp. Ján Petrovčík) a na svätej omši sa zúčastnili veriaci zo Záhradného a najbližšia rodina p. farára. V homílii sa prihovoril p. kanonik Tibor Závacký, ktorý bol nášmu duchovnému otcovi primičným kazateľom v roku 1997. Oslávencovi sa v závere prihovoril najprv vsdp. Tomáš Čap, dekan nášho dekanátu Prešov – Východ. Za obec sa prihovoril starosta obce p. Róbert Tkáč, za farnosť p. Anna Vasková, za miestne ružencové bratstvo p. Anna Oravcová a za miništrantov Marek Bartkovský.

FOTO: 25 rokov kňazstva

V tento deň sa veriacim rozdávali aj obrázky, ktoré boli vytlačené na pamiatku tejto ďakovnej udalosti.


VIDEOZÁZNAM: Slávnostná svätá omša pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky

Duchovný otec je kňazom už 25 rokov. 

Za svojho kňazského účinkovania pôsobil v Prešove (3 roky), v Belej nad Cirochou (1 rok), v Snine (3 roky), v Nižnom Hrušove (9 rokov) a v Záhradnom od 1. júla 2013.

V Záhradnom k dnešnému dátumu udelil 102 krstov.


MODLITBA ZA KŇAZA VO FARNOSTI

Pane Ježišu,
ďakujeme Ti, že máme medzi sebou kňaza,
Tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev.

Prosíme Ťa,
daj mu vernosť a vytrvalosť v tejto svätej službe
a nám daj živú vieru, aby sme v ňom videli Tvojho posla
a správcu Božích tajomstiev.

Urobil si ho naším vodcom a duchovným otcom,
daj mu ducha múdrosti a rady,
daj mu úprimnosť otcovskej lásky
a nám dar úcty a oddanosti,
aby sme s vierou počúvali jeho slová
a s radosťou sa zhromažďovali okolo tvojho oltára,
na ktorom on koná sväté tajomstvá.

Daj nám i jemu trpezlivosť a vzájomné porozumenie.
Daj mu zdravie a silu pre jeho zodpovednú službu.
Naplň ho duchom horlivosti a svätosti,
aby bol našim dobrým pastierom
a aby nás priviedol do neba.
Amen.