Marek Bartkovský

28. decembra 2022

Požehnanie detí

28. 12. 2022
28. decembra 2022

Požehnanie vína

27. 12. 2022
27. decembra 2022

Odpustová slávnosť v Kostole sv. Štefana

26. 12. 2022
27. decembra 2022

Koledovanie mužov

25. 12. 2022
27. decembra 2022

Koledovanie Dobrej noviny

25. 12. 2022
27. decembra 2022

Slávnostná svätá omša na slávnosť Narodenia Pána

25. 12. 2022
25. decembra 2022

Polnočná svätá omša

25. 12. 2022
23. decembra 2022

Požehnanie betlehemov

23. 12. 2022
17. decembra 2022

Roráty

Roráty aj v našom farskom kostole začínajú ešte pred svitaním a pripomínajú, že pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2).
16. decembra 2022

Roráty

December 2022