Marek Bartkovský

3. februára 2014

Úplné odpustky v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka udelila pre Rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku možnosť získania úplných odpustkov pri návšteve pútnického miesta a splnení zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
3. februára 2014

Požehnanie sviec na sviatok Obetovanie Pána

Pred svätou omšou (2. februára 2014) sme sa zhromaždili pri kríži pred kostolom, kde boli požehnané sviece.
27. januára 2014

Otec arcibiskup celebroval svätú omšu ku cti Sedembolestnej

V nedeľu 26. januára 2014 našu farnosť navštívil Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.
27. januára 2014

Otec arcibiskup celebroval svätú omšu ku cti Sedembolestnej

26. január 2014 – svätá omša ku cti Sedembolestnej Foto: J. Grušková
23. januára 2014

Požehnanie domov

Koleda – 6. januára 2014
23. januára 2014

Požehnanie vína

27. decembra 2013
23. januára 2014

Odpustová slávnosť v kostole sv. Štefana

26. decembra 2013
23. januára 2014

Dobrá novina 2013

25. decembra 2013
23. januára 2014

Jasličková pobožnosť

25. decembra 2013 o 14:00 hod. vo farskom kostole.
23. januára 2014

Polnočná svätá omša

Slávnosť Narodenia Pána – v noci. FOTO: J. Grušková