V poslednú októbrovú sobotu prišiel do našej farnosti Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, aby udelil sviatosť birmovania 25 mladým veriacim.

V sobotu 28. októbra 2017 sviatosť birmovania prijali (v zátvorke je uvedený birmovný patrón, ktorého si vybrali):

 1. Lívia Demjanová (Gulia Salzano)
 2. Andrea Gaborová (Mária Goretti)
 3. Karolína Gaborová (Hyacinta)
 4. Viktória Kačmárová (Rafaela)
 5. Štefan Kalata (Damián)
 6. Peter Kancír (Pavol)
 7. René Kaščák (Hubert)
 8. Matúš Kolesár (Dávid)
 9. Šimon Kuchár (Peter)
 10. Michal Kraľovič (Jozef) 
 11. Erik Kmec (Pavol)
 12. Kristián Kmec (Damián)
 13. Zuzana Labudová (Adelaida)
 14. Daniela Marcinová (Rosa)
 15. Lukáš Mriglot (Ján)
 16. Vladimír Tkáč (Martin)
 17. Matej Jusko (Dominik)
 18. Dominika Frimerová (Chiara)
 19. Simona Frimerová (Sophia)
 20. Mária Oravcová (Veronika)
 21. Klaudia Pecuchová (Rita)
 22. Adam Rinďa (Gašpar)
 23. Matúš Romanovský (Mikuláš)
 24. Erik Stach (Jakub)
 25. Gabriel Šitár (Tomáš) 

V homílii otec arcibiskup povzbudil birmovancov. Na záver za všetkých birmovancov sa o. arcibiskupovi poďakoval Matúš Romanovský, ktorý okrem iného povedal: „Dnes ste prišli do našej farnosti v Záhradnom ako posol Ducha Svätého, aby ste nám sprostredkoval všetky jeho dary, a to múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň voči Bohu. Budeme ich veľmi potrebovať počas celého nášho života. Bez Ducha Svätého by sme nedokázali svoju vieru ani vyznávať, ani brániť, ani podľa nej žiť.“ Poďakovanie patrilo aj nášmu duchovnému otcovi Stanislavovi, ktorý birmovancom poskytol duchovné vedenie k birmovke. „Bol to náročný, no pekný rok“.

Birmovanci začali svoju prípravu v októbri 2016. Príprava trvala rok (piatkové sväté omše, čítania, prosby, prinášanie obetných darov, krížová cesta cez pôst, posvätný ruženec v októbri, stretnutia na fare a pred birmovkou aj duchovná obnova).

Fotky nájdete už vo fotogalérii.


Svätú omšu s udeľovaním sviatosti birmovania v Záhradnom si môžete vypočuť aj v zvukovom formáte.

Birmovka – 28. 10. 2017

1. časť

(úvod, privítanie,…)


2. časť

(Bohoslužba slova)


3. časť

(homília Mons. Bernarda Bobera)


4. časť

(pokračovanie homílie)


5. časť

(udeľovanie sviatosti birmovania)


6. časť

(Bohoslužba obety)


7. časť

(pieseň na prijímanie, modlitba po prijímaní, poďakovanie, požehnanie,…)Posledná birmovka (pred tohtoročnou) sa uskutočnila 9. novembra 2014.