V nedeľu 9. novembra prijali naši birmovanci sviatosť kresťanskej dospelosti.  9. novembra slávime výročie posviacky Lateránskej baziliky. Posviacka „Matky a hlavy všetkých kostolov mesta (Ríma) a sveta“ sa uskutočnila 9. 11. 324.

Na túto nedeľu sme v našej farnosti mali birmovku. Na začiatku svätej omši náš pán farár privítal emeritného otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, ktorý celebroval svätú omšu a vyslúžil sviatosť birmovania. Zároveň privítal aj duchovného otca Mareka Rojáka, ktorý bol koncelebrantom pri svätej omši. Pán farár v úvode pripomenul, že k sviatosti pristúpia 31 birmovancov.

Otec arcibiskup v homílii spomenul, že slávime výročie posviacky chrámu, ktorý je sídlom rímskeho biskupa. Zároveň povedal birmovancov, aby mali v úcte Svätého Otca. Tiež odporúčil navštíviť aj sídlo košického arcibiskupa – Katedrálu sv. Alžbety v Košiciach.

Po homílii nasledoval samotný obrad sviatosti birmovania.

Na záver svätej omši nasledovalo poďakovanie za všetkých birmovancov. Otcovi arcibiskupovi za ochotu prísť, za slová a modlitbu, ktorou vyprosoval dary a pomoc Ducha Svätého pre birmovancov, na ceste dospelosti. Potom poďakovanie patrilo pánovi farárovi: „K prehĺbeniu našej viery počas intenzívnej prípravy k prijatiu sviatosti birmovania nám pomáhal náš duchovný otec, ktorý nás vždy povzbudzoval a viedol k prežívaniu tých skutočných morálnych a duchovných hodnôt.“ Poďakovali sa aj animátorkám  Dominike Kmecovej a Veronike Franekovej, ako aj duchovnému otcovi Marekovi Rojákovi, ktorý zastupoval nášho duchovného otca v čase jeho práce neschopnosti. „A v neposlednom rade patrí veľké a vrúcne ďakujem nášmu nebeskému Otcovi, ktorý riadi naše životy.“

Po svätej omši bolo aj spoločné fotenie birmovancov s otcom arcibiskupom.

Fotky zo slávnosti TU.