Bratstvo sv. ruženca

1. júna 1914 bolo založené Bratstvo sv. ruženca (u nás).

O tejto udalostí svedčí aj listina, ktorá sa nachádza v sakristii nášho farského kostola.

Bratstvo sv. ruženca v Záhradnom prešlo reorganizáciou v roku 2013.


Každú prvú nedeľu v mesiaci je stretnutie členov Bratstva sv. ruženca.