Aktuality

29. júna 2024

Te Deum na koniec školského roka

Žiaci a učitelia základnej školy v Záhradnom prišli na svätú omšu a Te Deum, aby poďakovali za šk. rok 2023/24.
22. júna 2024

Týždeň za život

V našej farnosti sme mali Týždeň za život pri putovnom a misijnom Pamätníku nenarodených detí.
2. júna 2024

Ružencové bratstvo si pripomenulo významné výročie

110. výročie od založenia miestneho ružencového bratstva si veriaci pripomenuli počas duchovnej obnovy.
31. mája 2024

Slávnosť Božieho Tela

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa uskutočnila procesia k štyrom oltárikom. 
27. mája 2024

Slávnosť prvého svätého prijímania

Pätnásť detí po prvýkrát prijalo Pána Ježiša v Eucharistii.
20. mája 2024

Turíce

Turíčnou vigíliou sme začali sláviť Turíce.
12. mája 2024

Pešia púť detí do Obišoviec

Deti putovali k Panne Márii do Obišoviec.
12. mája 2024

Pápež František bulou ohlásil Jubilejný rok 2025

Svätý Otec František vydal bulu „Spes non confundit“ (Nádej nezahanbuje), ktorá ohlasuje Jubilejný rok 2025.
8. mája 2024

Výročie posvätenia chrámu

Každoročne 8. mája si pripomíname výročný deň posvätenia nášho farského kostola.
7. mája 2024

Púť do Krakova

V sobotu 4. mája 2024 putovali aj naši veriaci do Krakova, kde sa nachádza Centrum úcty Božieho milosrdenstva.