Aktuality

4. júna 2017

Turíčna vigília

Za účasti neokatechumenov z Prešova bola v našej farnosti Turíčna vigília.
25. mája 2017

Požehnanie ozimín

Pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú tri prosebné dni. Záväzný je jeden deň. 
24. mája 2017

Stretnutie miništrantov

Opäť sa tento rok stretli miništranti Košickej arcidiecézy v Prešove.
16. mája 2017

Púť detí do Obišoviec

V sobotu 13. mája 2017 sme s deťmi našej farnosti putovali k Panne Márii. 
15. mája 2017

Rádio Mária už vysiela v slovenčine. Rozhovor s programovým riaditeľom.

Nové katolícke Rádio Mária vysiela aj v slovenskom jazyku.
8. mája 2017

12. výročie konsekrácie kostola

V pondelok 8. mája 2017 sme si pripomenuli 12. výročie konsekrácie nášho farského kostola Sedembolestnej Panny Márie.
8. mája 2017

Púť Rádia Lumen do Krakova

Aj veriaci zo Záhradného sa pripojili k ostatným pútnikom, ktorí putovali do Krakova.
24. apríla 2017

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Pán Ježiš povedal sv. sestre Faustíne: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva.“ 
17. apríla 2017

Veľkonočné trojdnie

Večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere sme začali sláviť Veľkonočné trojdnie, ktoré sa skončilo Vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
9. apríla 2017

Kvetná nedeľa

Na Kvetnú nedeľu sme sa zhromaždili pri starobylom chráme sv. Štefana, kde boli požehnané ratolestí.