Aktuality

3. mája 2014

Prvé pristúpenie k sviatosti zmierenia

Deň pred Prvým svätým prijímaním prijalo sviatosť zmierenia šesť chlapcov – Dávid, Filip, Norbert, Jakub, Tadeáš a Samuel. 
3. mája 2014

Svätá omša za účasti dobrovoľných hasičov

Na prvý piatok v mesiaci máj bola svätá omša za účasti dobrovoľných hasičov a po nej modlitba pred požiarnou zbrojnicou. Práve tam je socha sv. Floriána, patróna požiarnikov.
29. apríla 2014

Noví svätí pápeži

Na sviatok Božieho milosrdenstva – 27. apríla 2014 boli Ján XXIII. a Ján Pavol II. vyhlásení za svätých.
22. apríla 2014

Začneme s petíciou za vypísanie referenda o ochrane rodiny

Od nedele 27. apríla 2014 začneme zbierať podpisy za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny.
20. apríla 2014

Slávenie Veľkonočného trojdnia v našej farnosti

Večernou svätou omšou na pamiatku Pánovej večere sme začali sláviť Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
13. apríla 2014

Veľkonočné trojdnie 2014

Program v našej farnosti na Veľkonočné trojdnie
13. apríla 2014

Kvetná nedeľa v našej farnosti

Kvetnou nedeľou čiže Nedeľou utrpenia Pána sme vstúpili do Veľkého týždňa. Je už zvykom, že v tento deň sa koná slávnostná procesia. Ide o spomienku na Pánov vstup do Jeruzalema.
2. apríla 2014

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou

„Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ 2 Kor 5,20  
1. apríla 2014

Púť veriacich z farnosti Prešov – Solivar

Na Štvrtú pôstnu nedeľu (30. marca 2014) nás navštívili veriaci z farnosti Prešov – Solivar, ktorí si každý rok počas pôstneho obdobia vykonávajú farské púte. V tomto jubilejnom roku putujú do kostolov, ktoré sú zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. 
1. apríla 2014

Poďakovanie duchovnému otcovi Marekovi

V nedeľu 30. marca 2014 sme sa na záver svätej omši poďakovali dp. Marekovi Rojákovi za dočasné spravovanie farnosti.