7. januára 2015

Požehnanie trojkráľovej vody

6. 1. 2015