30. decembra 2018

Požehnanie rodín

30. 12. 2018
30. decembra 2018

Požehnanie detí

28. 12. 2018
28. decembra 2018

Požehnanie vína

27. 12. 2018
27. decembra 2018

Odpustová slávnosť v Kostole sv. Štefana

26. 12. 2018
27. decembra 2018

Koledníci Dobrej noviny a muži

25. 12. 2018
27. decembra 2018

Jasličková pobožnosť

25. 12. 2018
26. decembra 2018

Polnočná

25. 12. 2018
26. decembra 2018

Požehnanie betlehemov

24. 12. 2018
23. decembra 2018

Betlehemské svetlo

22. 12. 2018
22. decembra 2018

Vyslanie koledníkov

16. 12. 2018