28. decembra 2019

Požehnanie detí

28. 12. 2019
28. decembra 2019

Požehnanie vína

27. 12. 2019
27. decembra 2019

Odpustová slávnosť sv. Štefana

26. 12. 2019
26. decembra 2019

Koledovanie: Dobrá novina

25. 12. 2019
26. decembra 2019

Jasličková pobožnosť

25. 12. 2019
25. decembra 2019

Polnočná

25. 12. 2019
25. decembra 2019

Požehnanie betlehemov

24. 12. 2019
21. decembra 2019

Betlehemské svetlo

21. 12. 2019
15. decembra 2019

Vyslanie koledníkov

15. 12. 2019
14. decembra 2019

Roráty

10. 12. 2019