13. februára 2020

Svätá omša a posedenie pre manželov

13. 2. 2020
2. februára 2020

Obetovanie Pána

2. 2. 2020
26. januára 2020

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie

26. 1. 2020
16. januára 2020

Obnovené bočné oltáre vo farskom kostole

16. 1. 2020
7. januára 2020

Požehnanie domov

5. 1. – 6. 1. 2020
7. januára 2020

Slávnosť Zjavenia Pána – požehnanie trojkráľovej vody a požehnanie fary

6. 1. 2020
4. januára 2020

Adorácia na prelome rokov

31. 12. 2019 a 1. 1. 2020