Naša farnosť sa zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom Červená streda.

Túto iniciatívu organizuje pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

V stredu 22. novembra 2023 sa chrámy (aj náš farský kostol Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom) a monumenty rozžiarili načerveno.

Znakom tejto akcie je rozsvietené červené svetlo. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov. V súčasnosti 300 miliónov kresťanov trpí pre svoju vieru a každý deň zomrie mučeníckou smrťou 11 kresťanov. Viac TU.

Pamätajme v modlitbách na našich bratov a sestry, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru! 

Červená streda v Záhradnom: