Deň počatého dieťaťa

25 marec je Dňom počatého dieťaťa. Pri tejto príležitosti sa po tieto dni na Slovensku organizujú rôzne akcie. Hlavným mottom pre rok 2014 je „Slovensko za život.“ 

Košice za život

V nedeľu 23. marca sa v Košiciach popoludní uskutočnila svätá omša v Dóme sv. Alžbety, ktorú celebroval emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Po svätej omši nasledoval pochod za život, ktorý sa začal eucharistickou adoráciou. Asi tisíc zhromaždených ľudí smerovalo po Hlavnej ulici k soche Panny Márie Nepoškvrnenej – Imakuláty. Otec arcibiskup na tomto mieste umiestnil kyticu kvetov a obraz počatého dieťaťa s nápisom „Každý má právo sláviť narodeniny.“ Prítomné boli aj deti, ktoré vypustili do vzduchu balóny, ktoré symbolicky zobrazovali ruženec. Pochod za život smeroval k budove Ústavného súdu.

Prešov za život 

Aj v našom blízkom meste sa uskutoční akcia Prešov za život. V sobotu 29. marca na námestí pred Konkatedrálou sv. Mikuláša od 17:00 hod. Na programe bude vystúpenie kapely Peter Milenky Band, potom svedectvo matky zachráneného dieťaťa. Pozvanie prijala aj europoslankyňa Anna Záborska, ktorá sa prítomným prihovorí. Spomínaná europoslankyňa je známou pro – life aktivistkou. Ďalej prídu aj hostia z Aliancie za rodinu. O 18:00 hod. bude v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove svätá omša za nenarodené deti, ktorú bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Prešov za život

Slovensko za život

„Slovensko za život“ je hlavným mottom občianskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ pre rok 2014, ktorú tradične organizuje občianske združenie Fórum života s partnermi počas marca a apríla. Jej cieľom je už po štrnásty raz šíriť úctu k ľudskému životu od momentu počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny.

Viac sa dočítate na stránkach: www.25marec.skwww.forumzivota.sk

Z úcty k nenarodenému životu si môžeme pripnúť bielu stužku a vyjadriť svoj postoj, že som za život nenarodených detí.