Desiate výročie konsekrácie kostola

V piatok 8. mája 2015 sme si pripomenuli 10. výročie od konsekrácie nášho farského kostola Sedembolestnej Panny Márie. V tento deň sme mali slávnostnú svätú omšu o 10:30 hod.

Zúčastnilo sa na nej väčšie množstvo veriacich, aby poďakovali Pánu Bohu za kostol.

Na začiatku svätej omše náš duchovný otec Stanislav prečítal pamätnú listinu z 8. mája 2005.

Hlavným celebrantom a slávnostným  kazateľom bol Mons. ThLic. Jozef Šechný, kanonik, dekan.

V homílii pripomenul stručnú históriu obce, farnosti a kostola. Na slávnostnej posviacke nášho chrámu, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 20. septembra 1970 sa osobne zúčastnil aj pán kanonik, ako vtedajší bohoslovec.

Mons. Šechný povedal, že FARNOSŤ JE TVOJA RODINA. A toto je dôležité si uvedomovať…

Každý rok si 8. mája v našej farnosti pripomíname výročie konsekrácie nášho farského kostola Sedembolestnej Panny Márie. V roku 2005 ho konsekroval vtedajší košický arcibiskup – metropolita Mons. Alojz Tkáč. Viac TU. 

Na záver pán farár poďakoval Mons. Jozefovi Šechnému za návštevu v našej farnosti. Poďakovanie adresoval aj všetkým veriacim za účasť. Osobitne poďakoval farskému spevokolu, farskej rade, miništrantom…

Fotky zo slávnosti TU.

Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie bol konsekrovaný pred desiatimi rokmi, ale sväté omše sa v ňom slúžili už niekoľko desaťročí. Tento rok si pripomíname aj 45. výročie od posviacky kostola (17. 9. 1970).