Duchovná obnova pre našich birmovancov

V piatok 7. marca odišla prvá skupina našich birmovancov na duchovnú obnovu k augustiniánom do Košíc. Ostatné skupiny v ďalšie piatky.
V našej farnosti sú birmovanci rozdelení do troch skupín. Svoju prípravu na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti začali od septembra 2013. V tomto pôstnom období majú možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy, niektorí možno po 1. krát v živote.

Duchovná obnova pre našich birmovancov sa uskutočnila v kláštore sv. Augustína v Košiciach. Tento kláštor je nový, bol dokončený iba v októbri 2011. Dvojdňovú duchovnú obnovu viedol vždy niekto z otcov augustiniánov.

Veríme, že naši birmovanci boli povzbudení vo viere.

Počas ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania si spomeňme na nich v modlitbách!

Pár záberov z duchovnej obnovy nájdete v našej fotogalérii.