Duchovná obnova pre našich birmovancov

Duchovnú obnovu v pôstnom období pre našich birmovancov v kláštore sv. Augustína v Košiciach.