Farský letný tábor pre deti

V dňoch od 4. do 9. júla 2023 sa uskutočnil 7. farský letný tábor pre deti v Červenom Kláštore.

V tábore bolo viac ako 40 účastníkov. Prítomných bolo 35 detí (20 chlapcov a 15 dievčat) a z toho 8 nových účastníkov. Deti pochádzali najmä zo Záhradného (22), ale aj z Raslavíc (4), z Tulčíka (4), z Fintíc (2), z Košíc (1), z Prešova (1) a z Veľkého Šariša (1). O chlapcov a dievčatá sa radi postarali piati animátori – Marek, Ela, Miro, Miriam a Tadeáš. Aj tohtoročného tábora sa zúčastnili pán farár a zdravotníci. 


Boli štyri skupinky:

ZELENÁ SKUPINKA: Marek (animátor), Jonáš, Barbora, Juliana, Lukáš Gabriel, Lenka, Martin, Zina, Mína,  Slavomír a jeho brat Paľko. 

ŽLTÁ SKUPINKA: Ela a Miro (animátori), Michal, Filip, Matúš, Terézia, Juraj, Alexander, Ella, Kristián a Olívia.

ČERVENÁ SKUPINKA: Miriam (animátorka), Ambróz, Natália, Lukáš, Andrea, Damián, Bruno, Timotej a Nikola.

MODRÁ SKUPINKA: Tadeáš (animátor), Annamária, Emma, Martin, Sabína, Richard, Natália, Leonard a Matúš.


Počas šiestich dní bol zabezpečený bohatý program:

1. DEŇ

Detičky sa rozlúčili so svojimi rodičmi a posadali si v autobuse, ktorý osobne šoféroval náš p. starosta.

V utorok 4. júla 2023 bola v programe neplánovaná plavba loďou. Po nej sa deti vyšantili v areáli vyhradenom pre deti. Po príchode do Penziónu Pltník sme sa ubytovali a potom nasledovalo spoločné stretnutie, privítanie, vysvetlenie pravidiel a deti sa dozvedeli, že v ktorej sú skupinke. Máme štyri skupinky, ktoré majú svoje farby – zelenú, žltú, červenú a modrú. Farebné šatky sme tento rok vymenili za šiltovky. Každá skupinka dostala svojho animátora. Aj tento rok sme mali v tábore oslávenca. Filipovi sme zablahoželali a zaspievali. Večer sme zakončili najdôležitejšou chvíľkou dňa – svätou omšou.


2. DEŇ

V tábore bol zabezpečený celodenný program. Budíček o 7:15, potom nasledovala ranná modlitba, beh a rozcvička. Nasledovali raňajky o 8:00 a po nich si deti ešte skontrolovali poriadok na izbách. Pán farár si opäť vzal na starosť aj bodovanie izieb. O 9:00 boli skupinky. Tohtoročná téma: Ježišove podobenstvá. Učili sme sa hľadať vo Svätom písme (hlavne v evanjeliách) a spoznávali príbeh alebo udalosť zo života človeka, pomocou ktorej Pán Ježiš vysvetľuje nadprirodzenú pravdu.

V stredu 5. júla 2023 si v pracovnom zošite v skupinkách maľovali obrázky, dopĺňali názvy niektorých podobenstiev, hľadali rozdiely a riešili úlohy. Zároveň sme nadviazali aj na podobenstvo o talentoch a zamýšľali sme sa o našich talentoch, ktoré máme. Povedali sme si, že každý z nás má nejaký talent. Potom už nasledovali táborové majstrovstvá vo futbale. Po obede bolo slnečné počasie a preto sme v tento deň dali do programu aj kúpanie v bazéne. Po nácviku spevu a príprave na tanečnú súťaž sme sa tešili na večeru. Po večeri sme sa vybrali na svätú omšu do neďalekého kostola. Večer sme mali tanečnú súťaž. Porota rozhodla, že do finále postupuje červená a zelená skupinka. V tábore akosi ide rýchlejšie čas a preto bolo oznámené, že finále tanečnej súťaže sa uskutoční na ďalší deň, aby sme nerušili nočný kľud.

Snažíme sa, aby okrem pekných spomienok sa deti aj duchovne povzbudili.


3. DEŇ

Po modlitbe, rozcvičke a raňajkách sme vo štvrtok 6. júla 2023 v skupinkách spoznávali podobenstvá o Božej láske a hodnotách (napr. o milosrdnom Samaritánovi, o stratenej ovci a drachme, atď.). Animované podobenstvo o márnotratnom synovi sme si premietli na plátne. Deti si zahrali hry alebo využili možnosť multifunkčného športového ihriska, ktoré sa nachádza v areáli. Po obede bola rozlúčka s jedným účastníkom.

Popoludní sme sa presunuli do vzácneho Červeného kláštora zo 14. storočia, ktorý je dnes najväčšou a najvýznamnejšou Národnou kultúrnou pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR. Spoznali sme históriu kláštora, ktorý obývali prísne rehole kartuziánov (1320 – 1567) a kamaldulov (1711 – 1782). Prvýkrát tam preložili Bibliu do slovenčiny a zostavili latinsko – slovenský slovník. Podarilo sa nám vybaviť, aby sme mohli mať svätú omšu v kláštornom kostole, ktorý začali stavať v roku 1360. Starobylý chrám je zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovi. V tento deň bola liturgická spomienka sv. Márie Goretti, ktorá zomrela ako 12 – ročná. O jej živote sme sa dozvedeli aj pri svätej omši. Potom sme sa vrátili späť na večeru. Po večeri bola odkazovka. Deti mohli vhodiť lístok – verejný odkaz bol prečítaný a súkromný bol odovzdaný dotyčnej osobe. Poslednou bodkou dňa bolo finále tanečnej súťaže. V porote sedeli traja – p. farár a manželia zdravotníci, ktorí síce hodnotili vystúpenia, ale vo finále rozhodli iba diváci. V tajnom hlasovaní odovzdali svoj hlas a po spočítaní hlasov boli oznámené výsledky. Bolo to tesné, ale vyhrala zelená skupinka. Na tvárach súťažiacich sme mohli vidieť úsmevy, ale aj slzičky. Po skončení večerného programu sa deti presunuli na nočný spánok.


4. DEŇ

V piatok 7. júla 2023 sme spoznávali Ježišove podobenstvá o bohatstve, o prvenstve a o súde a budúcnosti. Na príklade podobenstva o dvoch synoch sme si mohli spomenúť, že koľko krát sme sa zachovali ako dvaja synovia z podobenstva, napr. pri upratovaní svojej izby, keď mamka povie, aby sme si upratali izbu. Ďalej sme si uvedomili, že občas príroda potrebuje našu pomoc a hovorili sme si aj o prvom piatku a prisľúbeniach Pána Ježiša. Po skupinkách nasledovali hry a finále táborových majstrovstiev vo futbale, ktoré vyhrali červení.

Jazdu na bicykli sme z programu vymenili za kúpanie v bazéne, lebo v Pieninách ešte stále rekonštruujú najviac zaťaženú cestu v prielome Dunajca a preto by trasa bola možná len pre skúsenejších cyklistov. Berieme ohľad aj na menšie deti.

Večer sme mali svätú omšu v kostole Najsvätejšej Trojice (na cintoríne) v Červenom Kláštore. Pán farár nás stále pekne povzbudí v prežívaní našej viery.

Večerný program obsahoval odkazovku, kino a celkom novú spevácku súťaž, ktorú sme nazvali SONG SING – SING SONG. Porota síce hodnotila, ale o víťazovi rozhodli najmä diváci – účastníci tábora. Na 3. mieste skončila modrá skupinka, na 2. mieste žltá skupinka a na 1. mieste (rovnaký počet hlasov) zelená a červená skupinka.

Pre odvážnejších bola pripravená aj nočná hra.


5. DEŇ

Po nočnej hre a prechádzke sme sa iba trošičku vyspinkali, lebo sme chceli ešte vidieť a zažiť niečo nové.

V sobotu 8. júla 2023 sme sa tešili na splavovanie. Ráno nás už čakali pltníci, aby nás odplavili do Lesnice, ktorá je najstaršou obcou na Zamagurí (r. 1297). Nasadli sme a pozorovali prekrásnu prírodu. Počas splavovania sme počúvali aj výklad pltníkov. V roku 1932 sa Pieniny stali chráneným územím, pretože bola vyhlásená Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách a spolu s Pienińskim Parkom Narodowym bola súčasťou prvého Medzinárodného prírodného parku v Európe. V roku 1967 vznikol Pieninský národný park (PIENAP). Dominantnou riekou celého územia je rieka Dunajec. Najvyšší vrch Tri koruny sme mohli obdivovať aj počas našej plavby po Dunajci, ktorá bola dlhá asi 9 km a trvala približne hodinu a pol. Dunajec je rieka, ktorá odvádza vody zo slovenského územia do Baltského mora. Tvorí 17 km slovensko – poľskú štátnu hranicu. V úseku medzi obcami Červený Kláštor a Lesnica vytvorila najväčšiu prielomovú dolinu (kaňon) v strednej Európe.

Keď sme prišli do Lesnice, tak sme sa pozreli na štátnu hranicu, kde peši alebo bicyklom je možné prejsť do Poľska. Naši účastníci sa však ponáhľali do dediny, kde sa nachádza historický farský kostol sv. Michala Archanjela. V tento deň sme mali naplánovanú svätú omšu práve v tomto kostole. Na svätej omši boli prítomní aj domáci veriaci so svojím duchovným otcom. Domácemu p. farárovi sme vďační za prijatie. Kedže farnosť je zasvätená sv. Michalovi Archanjelovi, tak som daroval relikviu – kúsok z jaskyne zjavenia sv. Michala na hore Gargano (Taliansko).

Naši účastníci farského letného tábora sa po svätej omši zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Matku Božiu máme veľmi radi a od 1. ročníka farského tábora máme zaužívané modliť sa posvätný ruženec počas dňa (napr. 1. desiatok ráno, 2. desiatok v skupinkách, 3. a 4. desiatok pred svätou omšou a 5. desiatok pred spánkom). Deti sa teda mohli presvedčiť, že aj keď máme nabitý celodenný program, zvládneme aj modlitbu.

Po svätej omši sme riešili jeden menší problém. Ako sa vrátiť späť z Lesnice do Červeného Kláštora? Okrem toho, že bola uzavretá cesta pre cyklistov a chodcov (veľa km inou cestou), bola aj únava, tak sme to vymysleli inak. Dospelí, čo mali so sebou auto, vzali prvých so sebou, pri penzióne ich vyložili a na otočku išli po ďalších. Pomohol nám aj domáci p. farár.

Po obede sme mali voľnejší program, kúpanie v bazéne a po večeri tancovačku. Bola to posledná noc v tábore.


6. DEŇ

V posledný deň tohtoročného tábora sme mali ranný program (modlitbu, rozcvičku a raňajky) v nezmenenom čase. Potom sme išli na svoje izby, aby sme si zbalili svoje veci.

Nedeľná svätá omša bola v kostole Najsvätejšej Trojici (na cintoríne) v Červenom Kláštore. Pán farár ju obetoval za účastníkov 7. farského letného tábora a za ich dobrodincov (teda aj za ich rodičov). V kostole som poďakoval nášmu duchovnému otcovi (ako spievame v našej hymne) za to, že nám duchovne aj poslúžil. Aký by to bol farský tábor, keby pán farár chýbal? Sme vďační za nášho duchovného otca Stanislava, ktorý nechýbal ani jeden ročník v tábore. Kázne pána farára boli povzbudením nielen pre deti, ale aj pre všetkých účastníkov. Zatlieskali sme aj p. kostolníkovi, že nám otvoril kostol a bol prítomný aj na svätej omši. Naše poďakovanie patrí aj miestnemu duchovnému otcovi, že nám umožnil mať sväté omše v kostoloch na území farnosti Lechnica.

Po svätej omši sme sa vrátili do Penziónu Pltník na obed. V jedálni (v reštaurácii) sme poďakovali p. kuchárkam za varenie chutných jedál a majiteľovi za prijatie. Potom už nasledoval záverečný program – poďakovanie, hodnotenie, tombola a odovzdávanie diplomov. Tábor oficiálne skončil po zaspievaní táborovej hymny. Potom sa deťom vrátili mobily, ktoré boli počas tábora prísne zakázané.

Pán starosta opäť zabezpečil autobus a sám ho šoféroval do Záhradného.


POĎAKOVANIE patrí deťom za účasť, rodičom za prejavenú dôveru, animátorom, zdravotníkom, sponzorom a tým, čo sa za nás modlili. Najväčšie poďakovanie však patrí Bohu, ktorý nám doprial stráviť požehnaný čas v tábore!
EŠTE JEDNA ZAUJÍMAVOSŤ: Za sedem rokov v tábore sa vystriedalo presne 100 detských účastníkov.


Tento rok vznikla aj vlastná táborová hymna, ktorú zostavili Ela a Miro.

HYMNA

V TÁBORE

R:  ⁄ V tábore s priateľmi, ⁄ spájaš nás, Pane, Ty! ⁄

 Spoznáme tajomstvá ⁄ Božieho kráľovstva. ⁄   2x

1.  ⁄ Pán farár je tu s nami, ⁄ bodovanie, to ho baví. ⁄

Svätú omšu odslúži, ⁄ duchovne nám poslúži. ⁄ 

2.  ⁄ Marek určí pravidlá, ⁄ bude aj nočná hra. ⁄

Každé ráno rozcvička, ⁄ pomáhaj mi, mamička! ⁄

3.  ⁄ Kde sú animátori ⁄ označení farbami. ⁄

Starajú sa o nás radi, ⁄ sú to naši kamaráti. ⁄

4.  ⁄ Starosta dá do tábora ⁄ autobus, čo zdarma vozí. ⁄

Stále je to trasa nová, ⁄ celá farnosť za nás prosí. ⁄

FOTKY Z TÁBORA