Jasličková pobožnosť a scénka birmovancov

Na slávnosť Narodenia Pána (25. decembra) bola jasličková pobožnosť a scénka birmovancov. 

 Birmovanci si pripravili scénku o udalostiach, ktoré predchádzali Ježišovo narodenie. Taktiež v scénke prešli aj k samotným udalostiam, ktoré sa stali v Betleheme. Na záver duchovný otec Marek Roják požehnal koledníkov. Po skončení jasličkovej pobožnosti sa koledníci Dobrej noviny a koledníci – muži rozišli do ulíc, aby navštívili rodiny našej farnosti a im zaspievali a zavinšovali.