Kardinál Ján Chryzostom Korec sa dožíva 90 rokov

Nitriansky emeritný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec má dnes 90 rokov.

Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich na svojej web stránke, k modlitbe za neho.

Zo života kardinála Korca:

Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch.

Základnú školu navštevoval v rodnej obci a meštianku v Chynoranoch.

15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. Zmaturoval v Kláštore pod Znievom v roku 1944. Potom študoval na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej v Brne. Po tomto štúdiu prišiel do Trnavy, pomáhal v redakcii Posla a študoval teológiu.

V roku 1950 začal komunistický režim likvidovať kláštory. Spolu s rehoľnými spolubratmi bol internovaný (Jasov, Podolínec a Pezinok).

1. októbra 1950 bol tajne vysvätený v Rožňave za kňaza.

24. augusta 1951 ako 27 – ročný bol tajne vysvätený za biskupa. Vysvätil ho otec biskup Pavol Mária Hnilica. Hoci bol biskupom, vykonávať verejne svoju službu nemohol. Pracoval ako robotník. Tajne vysviacal kňazov a vyvíjal aktívnu apoštolskú činnosť.

V roku 1960 ho zajali a odsúdili za vlastizradu – pre náboženskú činnosť medzi študentmi. Vymerali mu trest odňatia slobody na 12 rokov. Väznili ho v Prahe, Ruzyni a Valdiciach v neľudských podmienkach, kde takto väznili mnohých kňazov. Z väzenia sa dostal 24. februára 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do nadšenej obnovy náboženského života.

8. júla 1969 sa biskup Korec dostal k pápežovi Pavlovi VI. Na osobitnej audiencii mu pápež odovzdal svoje biskupské insígnie. Keď sa vrátil do vlasti, tak nedostal štátny súhlas k pastorácii. Pokračoval v práci robotníka. Aj v tomto období nezostal nečinný. Pokračoval v apoštoláte, ale i bohatej literárnej činnosti.

Po páde komunizmu v našej krajine sa 7. januára 1990 stal otec biskup Korec rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

6. februára 1990 ho bl. pápež Ján Pavol II. menoval za nitrianskeho diecézneho biskupa.

V roku 1991 sa stal kardinálom. Na nitrianskom biskupskom stolci sa jeho nástupcom stal Viliam Judák.