Na slávnosť Zjavenia Pána je v našich krajoch zvykom požehnávať príbytky.

Na začiatku svätej omše, ktorú celebroval Marek Roják, farský administrátor, bolo požehnanie vody, soli, kriedy a tymianu. Potom už nasledovala tzv. koleda.

Duchovný otec Marek, miništranti, kostolník a kantor najprv prišli na faru, aby ju požehnali. Potom navštívili všetky prihlásené rodiny (ul. Hlavná, Palenčiarská, Tulčická, Záhradná a Cintorínska).

Toto požehnanie má sprevádzať rodinu, ochraňovať pred útokmi zlého ducha a podporovať rast v čnostiach.