Koledovanie: Dobrá novina

Už po 9. krát sa aj naša farnosť zapojila do koledovanie Dobrej noviny. 

 Tento rok boli koledníci rozdelení do štyroch skupín. Popoludní po jasličkovej pobožnosti odišli navštíviť všetky rodiny našej farnosti. Na slávnosť Narodenia Pána vyzbierali 1.008,- € pre chudobné deti v Afrike.

Za milodary Pán Boh zaplať!