Muži sa tiež chceli podeliť na šírení radostnej zvesti.

25. decembra každoročne sa muži vyberú koledovať. Tento rok vyzbierali 1.008,- € na kostol.

Za milodary Pán Boh zaplať!