Kontakty

Číslo bežného účtu farnosti: SK74 0900 0000 0050 4886 8653

Číslo účtu na vykurovanie kostola: SK21 0900 0000 0051 4060 8715


GOOGLE  MAPA