Krížová cesta na Veľký piatok

18. apríl 2014

Foto: J. Grušková