Máme nového pána kostolníka

Pán farár ustanovil do služby kostolníka p. Ing. Antona Gašpára.

V nedeľu 31. júla 2022 mu zároveň odovzdal kľúče od nášho farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom. Toto uvedenie do služby sa uskutočnilo v závere svätej omše pred farským spoločenstvom veriacich.

Ing. Anton Gašpár sa narodil 3. júla 1954. Študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Je ženatý, má tri deti a deväť vnúčat. V obci a aj vo farnosti je dobre známym, pretože bol dlhoročným starostom obce Záhradné a tiež mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania.

Fotky z ustanovenia do služby kostolníka TU.


Cenná je služba kostolníka, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti farára za kostol. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do styku so svätými vecami. Dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužby, spája ľudí dokopy a zachováva diskrétnosť.

(Dekrét o pastoračnej službe vo farnosti)