Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober vyzýva nás k modlitbe za pokoj vo svete, zvlášť na Ukrajine.

Otec arcibiskup:  „Na tento úmysel nech sa po tieto dni obetuje osobitne modlitba sv. ruženca, ktorú sa v našich kostoloch zvykneme spoločne modlievať pred sv. omšou… Okrem toho, povzbudzujem všetkých veriacich k osobnej modlitbe pred Svätostánkom alebo pred krížom.“ 

Každú nedeľu máme v kostole Hodinu milosrdenstva.

23. februára o 15:00 hod. sa v našom kostole budeme osobitne modliť za pokoj na susednej Ukrajine.