Modlitby za uzdravenie a oslobodenie

TV LUX odvysielala krátku reportáž o modlitbovej akcii v Záhradnom.

V našom farskom kostole zvykneme mať modlitby za uzdravenie a oslobodenie v poslednú nedeľu v mesiaci.

Reportáž s názvom Vo Farnosti Záhradné v okrese Prešov sa modlili k sv. Šarbelovi bola odvysielaná v Krátkych správach (28. 9. 2022).