Mons. Jozefa Šechného pochovali vo svojom rodisku

Zomrel kňaz Mons. Jozef Šechný, ktorý bol známym aj v našej farnosti.

Ako vtedajší bohoslovec sa v roku 1970 zúčastnil slávnostného požehnania kostola Sedembolestnej Panny Márie. Bol kňazom Košickej arcidiecézy, kanonikom Metropolitnej kapituly a členom liturgickej komisie. Pred konsekráciou kostola v roku 2005 prichádzal do Záhradného, aby správne s členmi liturgickej komisie pripravili (upravili) farský kostol.

8. mája 2015 celebroval v Záhradnom slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 10. výročia konsekrácie kostola.

V našej farnosti žije aj jeho neter (naša p. kantorka) s rodinou.

Do svojej smrti pôsobil ako výpomocný duchovný v Prešove – Solivare.

V utorok 19. júla 2022 vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Prešove – Solivare celebroval zádušnú svätú omšu celebroval a pohrebné obrady viedol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Záznam svätej omše a obradov:

Zosnulého výnimočného kňaza pochovali v rodných Hendrichovciach (farnosť Fričovce). Tam pohrebnú svätú omšu slúžil a pohrebné obrady viedol pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Mons. Jozef Šechný si len nedávno prevzal aj cenu primátora mesta Prešov.

Videovizitka o. kanonika TU.