Naše kostolné zvony potrebujú opravu

Každý deň počujeme kostolné zvony, ktoré nás zvolávajú do chrámu alebo k modlitbe. Sú pre nás vzácne!

Pri odbornej kontrole zvonov farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Záhradnom sa zistilo, že súčasný technický stav je úplne nevyhovujúci a je potrebná výmena riadiacej a pohonnej časti, úprava srdca, aby bočný výkyv bol v tolerancii, taktiež jeho dĺžka a spôsob uchytenia. Nechceme, aby zvony praskli a preto sme sa rozhodli vyhlásiť mimoriadnu zbierku na opravu kostolných zvonov v nedeľu 22. mája po svätých omšiach. Je možné prispieť na opravu našich zvonov aj vkladom na bankový účet. Číslo bežného účtu farnosti: SK74 0900 0000 0050 4886 8653. Do poznámky treba uviesť, že je to na kostolné zvony. Za vaše milodary vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať!


Najstarší zvon v našom farskom kostole je z roku 1924 a novšie zvony z roku 1969:


Malé zvony, ktoré sa už nepoužívajú:


Video: Veľký zvon, ktorý zvoláva veriacich do chrámu.

Veľký zvon zvykneme používať najmä v nedeľu.