Nedeľa Božieho Slova

22. januára 2023 sme slávili Nedeľu Božieho Slova.

Slávnostným vstupom do chrámu s evanjeliárom začali nedeľné sväté omše. Pred čítaniami si veriaci vypočuli komentáre, ktoré na Nedeľu Božieho Slova bolo zverejnené na webstránke Katolíckeho biblického diela na Slovensku. Veriacim sa v homílii prihovoril aj pán farár, ktorý celebroval sväté omše slávnostnejším spôsobom. Touto nedeľou sa chceme povzbudiť, aby sme k Božiemu Slovu pristupovali s úctou a usilovali sa pozorne počúvať čítania.

Svätý Otec František v roku 2019 apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorú máme sláviť každý rok na 3. nedeľu v Cezročnom období.

FOTKY: Nedeľa Božieho Slova 2023

 

 

 

 

 

 

 

Logo Nedele Božieho Slova