Požehnanie omšových rúch sa uskutočnilo pri svätej omši v nedeľu 23. februára 2014.