Obetovanie Pána a sv. Blažeja

Na začiatku mesiaca február máme významné liturgické slávenia.


Obetovanie Pána – 2. február

V tento sviatok duchovný otec Stanislav pri hlavnom vchode do chrámu požehnal sviece a po požehnaní nasledoval slávnostný vstup do chrámu. Pred samotným požehnaním povedal tieto slová: Drahí bratia a sestry, pred štyridsiatimi dňami sme s radosťou oslavovali narodenie Krista Pána. Dnes si pripomíname, ako Panna Mária a svätý Jozef obetovali Ježiša v chráme. Pán Ježiš sa teda podrobil predpisom zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho s vierou očakával. A naozaj, Simeon a Anna prišli do chrámu vedení Duchom Svätým, ktorý ich osvietil, aby v malom dieťati spoznali svojho Pána. A oni ho vyznali pred všetkými s veľkou radosťou. Aj my sme sa tu zišli z podnetu Ducha Svätého a spoločne pôjdeme do Božieho chráme stretnúť sa s Kristom. Nájdeme ho a spoznávame pri lámaní eucharistického chleba. Tento božský  pokrm nás posilní, aby sme vydržali na púti, ktorá nás dovedie do nebeskej vlasti, kde sa budeme večne tešiť z Kristovej prítomnosti.

Do Druhého vatikánskeho koncilu, sa tento sviatok slávil ako mariánsky sviatok: Očisťovanie Panny Márie. Podľa novej liturgickej úpravy sa tento sviatok zaradil medzi sviatky Pána.

Podkladom tohto sviatku je stáť z evanjelia podľa sv. Lukáša (2, 22 – 39): „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi; a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.“

Veriacim sa v homílii prihovoril pán farár.

Homília:Sv. Blažeja – 3. február

Druhým liturgickým slávením začiatkom februára je ľubovoľná spomienka na sv. biskupa a mučeníka Blažeja. Sv. Blažej je patrónom trpiacich chorobami hrdla a tento svätec patrí k štrnástim pomocníkom v núdzi. Jeho úcta sa veľmi rozšírila medzi kresťanským ľudom.

Na záver svätej omše udeľovalo požehnanie hrdla so sviecami, tzv. Svätoblažejské požehnanie. Duchovný otec Stanislav v homílii povzbudil prítomných veriacich, aby v každých ťažkostiach sa utiekali k Bohu. Fotky z požehnania sviec a hrdla nájdete vo fotogalérii.


FOTO:

Obetovanie Pána

Svätoblažejské požehnanie hrdla