Obetovanie Pána – požehnanie hromničných sviec

2. 2. 2021