Sedembolestná Panna Mária je patrónkou Slovenska a aj patrónkou našej farnosti.

Deväť dní sa naši veriaci pripravovali na tohtoročnú odpustovú slávnosť aj modlitbou posvätného ruženca k Sedembolestnej.

V stredu 14. septembra po rannej svätej omši na sviatok Povýšenia sv. Kríža si veriaci uctili relikvie sv. Kríža, ktoré vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie aj spolu s relikviami svätých sú uložené. Popoludní bola vyložená Oltárna sviatosť k adorácii a veriaci mali možnosť prijať aj sviatosť zmierenia. Počas adorácie sa prítomní modlili v Hodine milosdenstva a pred eucharistickým požehnaním aj modlitbu posvätného ruženca k Sedembolestnej. V predvečer odpustovej slávnosti je už zvykom, že po večernej svätej omši sa koná pobožnosť krížovej cesty po dedine, ale kvôli nepriaznivému počasiu bola pobožnosť v kostole.

Vo štvrtok 15. septembra zaplnili chrám mnohí veriaci. Boli dve sväté omše. Prvú svätú omšu celebroval náš pán farár. Pred slávnostnou svätou omšou bolo  Večeradlo s Pannou Máriou. Na odpustovú slávnosť prichádzajú aj veriaci zo susedných farností. Celebrantom slávnostnej svätej omše a odpustovým kazateľom bol dp. Maroš Varga, novokňaz a v súčasnosti kaplán v Terni, ktorý prítomným veriacim udelil novokňazské požehnanie. Koncelebrovali duchovní otcovia Tibor Závadský (kanonik), Stanislav Ferčák (farár v Záhradnom) a Ján Bujdoš (farár vo Finticiach).

FOTO: Odpustová slávnosť 2022