Októbrové pobožnosti

V mesiaci október sme sa pred každou svätou omšou modlili posvätný ruženec.Do modlitby posvätného ruženca sa zapojili deti, miništranti, birmovanci, klub seniorov, noví kurátori a členovia desiatich ruží Bratstva sv. ruženca.

Modlili sme sa spoločne aj s úmyslom získať úplné odpustky.