Farský kostol v Záhradnom

V našej farnosti už znejú opravené zvony. Bohu vďaka!

Zvony sú súčasťou nášho života.

Zvlášť pre veriacich sú zvony veľmi dôležité. Zvolávajú do kostola na svätú omšu, pozývajú k modlitbe Anjel Pána, vítajú mladomanželov, prvoprijímajúce deti, birmovancov alebo biskupa vo farnosti. Zvony aj oznamujú, že niekto zomrel.

Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, počas jednej liturgickej slávnosti požehnania zvonov povedal: „Zvon má nás zvolávať do Božieho chrámu, kde sa stretávame so živým Kristom. Zaznieva aj pri smutných príležitostiach, keď sa lúčime s našimi zosnulými, ale zvon má aj rozbíjať temnotu hriechu a má nás viesť k Bohu.“ Tiež pripomenul, že Cirkev používa zvony už od 7. storočia.

Pri odbornej kontrole zvonov nášho farského kostola sa zistilo, že súčasný technický stav bol úplne nevyhovujúci a bola potrebná výmena riadiacej a pohonnej časti, úprava srdca, aby bočný výkyv bol v tolerancii, taktiež jeho dĺžka a spôsob uchytenia. Nechceli sme predsa dopustiť, aby zvony praskli a preto sa od mája minulého roka uskutočnilo niekoľko mimoriadnych zbierok na opravu zvonov.

Odbornú opravu vykonala firma z Liptova.

Najstarší zvon v našom farskom kostole je z roku 1924 (bude mať 100 rokov), potom z roku 1928 a novšie zvony sú z roku 1969. V súčasnosti používame tri zvony – malý, stredný a veľký. Vo veži kostola je päť zvonov, ale dva zvony nepoužívame.

Fotky pred opravou a po oprave:
Takto znejú opravené zvony – malý, stredný, veľký a všetky naraz: