17. júna 2022

Božie Telo

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa uskutočnila procesia k štyrom oltárikom.
17. júna 2022

Slávnosť prvého svätého prijímania

Slávnosť prvého svätého prijímania je vo farnosti významnou udalosťou.
11. júna 2022

Synodálne stretnutia na fare

Pár synodálnych stretnutí na fare boli aj za účasti našich veriacich v rámci prvej fázy Synody o synodalite Cirkvi.
7. júna 2022

V kostole bola obnovená izolácia stropu

Správa o vyhodnotení realizácie projektu s názvom: „Výmena / oprava stropnej izolácie kostola.“
6. júna 2022

Turíčna vigília

V sobotu 4. júna 2022 sme slávili predĺženú Turíčnu vigíliu.
24. mája 2022

Požehnanie ozimín

Pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú tri prosebné dni. Záväzný je jeden deň.
21. mája 2022

Naše kostolné zvony potrebujú opravu

Každý deň počujeme kostolné zvony, ktoré nás zvolávajú do chrámu alebo k modlitbe. Sú pre nás vzácne!
16. mája 2022

Pešia púť detí do Obišoviec

V sobotu 14. mája 2022 sa minimálne 20 pútnikov zo Záhradného pripojilo k viac ako tisícke pútnikom, ktorí sa rozhodli prísť do Obišoviec, aby svojim putovaním, modlitbami a obetou zažínali hviezdy pokoja.