26. júna 2017

Naši miništranti na Horehroní

Naši miništranti prežili skvelý víkend na Horehroní.
21. júna 2017

20. výročie kňazskej vysviacky

21. júna 1997 prijal kňazskú vysviacku náš duchovný otec Stanislav Ferčák.
17. júna 2017

Eucharistická procesia k oltárikom

Vo štvrtok 15. júna 2017 na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bola po svätej omši procesia k štyrom oltárikom.
12. júna 2017

Prvé sväté prijímanie

Na tohtoročnej slávnosti Najsvätejšej Trojice po prvýkrát dvanásť detí prijalo Pána Ježiša v Eucharistii. 
4. júna 2017

Turíčna vigília

Za účasti neokatechumenov z Prešova bola v našej farnosti Turíčna vigília.
25. mája 2017

Požehnanie ozimín

Pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú tri prosebné dni. Záväzný je jeden deň. 
24. mája 2017

Stretnutie miništrantov

Opäť sa tento rok stretli miništranti Košickej arcidiecézy v Prešove.
16. mája 2017

Púť detí do Obišoviec

V sobotu 13. mája 2017 sme s deťmi našej farnosti putovali k Panne Márii.