25. januára 2024

Pohreb manželky gréckokatolíckeho kňaza

V stredu 24. januára 2024 sa konal pohreb zosnulej manželky gréckokatolíckeho kňaza.
23. januára 2024

Farská púť k jasličkám

V utorok 23. januára 2024 aj dospelí veriaci zo Záhradného putovali k jasličkám do Prešova.
14. januára 2024

Zjavenie Pána

Na slávnosť Zjavenia Pána sa podľa zvyku v našich krajoch požehnáva trojkráľová voda a požehnávajú sa aj príbytky.
3. januára 2024

Púť detí k jasličkám

Deti zo Záhradného putovali k jasličkám do Prešova.
1. januára 2024

Vianoce a Nový rok

Bohatý duchovný program sme mali v našej farnosti počas posledných dní kalendárneho roka 2023.
22. decembra 2023

Roráty

Počas Adventu prichádzajú mnohí veriaci na rorátne sväté omše.
10. decembra 2023

Vyslanie koledníkov

Na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov sa uskutočnilo vyslanie koledníkov Dobrej noviny.
6. decembra 2023

Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí

V deň liturgickej spomienky na sv. Mikuláša boli deti našej farnosti pozvané na svätú omšu.
6. decembra 2023

Požehnanie adventných vencov

Prvou adventnou nedeľou sme vstúpili do nového liturgického roka.
23. novembra 2023

Červená streda

Naša farnosť sa zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom Červená streda.