7. júna 2022

V kostole bola obnovená izolácia stropu

Správa o vyhodnotení realizácie projektu s názvom: „Výmena / oprava stropnej izolácie kostola.“
6. júna 2022

Turíčna vigília

V sobotu 4. júna 2022 sme slávili predĺženú Turíčnu vigíliu.
24. mája 2022

Požehnanie ozimín

Pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána sú tri prosebné dni. Záväzný je jeden deň.
21. mája 2022

Naše kostolné zvony potrebujú opravu

Každý deň počujeme kostolné zvony, ktoré nás zvolávajú do chrámu alebo k modlitbe. Sú pre nás vzácne!
16. mája 2022

Pešia púť detí do Obišoviec

V sobotu 14. mája 2022 sa minimálne 20 pútnikov zo Záhradného pripojilo k viac ako tisícke pútnikom, ktorí sa rozhodli prísť do Obišoviec, aby svojim putovaním, modlitbami a obetou zažínali hviezdy pokoja.
8. mája 2022

Výročie posviacky chrámu

8. mája 2022 sme si pripomenuli 17. výročie konsekrácie farského kostola.
27. apríla 2022

Sviatok Božieho milosrdenstva

Podľa priania Pána Ježiša sa má sviatok Božieho milosrdenstva sláviť v prvú nedeľu po Veľkej noci.
18. apríla 2022

Veľkonočné trojdnie

Veriaci našej farnosti mohli spolu sláviť tohtoročné Veľkonočné trojdnie. Kvôli pandémii v rokoch 2020 a 2021 bolo Veľkonočné trojdnie iba za zatvorenými dverami kostola.