12. februára 2014

Pomazanie chorých pri svätej omši

V utorok 11. februára 2014 je ľubovoľná spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. V tento deň bol aj 22. svetový deň chorých. Svätá omša v našom farskom kostole bola o 17:00 hod., pri ktorej asi 75 veriacich prijalo sviatosť pomazania chorých.
9. februára 2014

Národný týždeň manželstva

Od 10. do 16. februára 2014 sa na Slovensku uskutoční Národný týždeň manželstva, ktorý bude zameraný na podporu hodnôt vernosti, celoživotného vzťahu a zmysluplného manželstva, ktoré je základom každej rodiny.
3. februára 2014

Úplné odpustky v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka udelila pre Rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku možnosť získania úplných odpustkov pri návšteve pútnického miesta a splnení zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
3. februára 2014

Požehnanie sviec na sviatok Obetovanie Pána

Pred svätou omšou (2. februára 2014) sme sa zhromaždili pri kríži pred kostolom, kde boli požehnané sviece.
27. januára 2014

Otec arcibiskup celebroval svätú omšu ku cti Sedembolestnej

V nedeľu 26. januára 2014 našu farnosť navštívil Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.
23. januára 2014

Zomrel kňaz Štefan Sojčák

Vo večerných hodinách 22. januára 2014 zomrel duchovný otec Štefan Sojčák, ktorý v našej farnosti pôsobil v rokoch 2004 – 2013.
22. januára 2014

Kardinál Ján Chryzostom Korec sa dožíva 90 rokov

Nitriansky emeritný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec má dnes 90 rokov.
18. januára 2014

26. januára otec arcibiskup navštívi našu farnosť

V nedeľu 26. januára 2014 (v rámci Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie) navštívi našu farnosť Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.
18. januára 2014

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V našej farnosti bude v stredu (22. januára) formulár svätej omše Za jednotu kresťanov.
12. januára 2014

Súhrn: Vianočné obdobie

Dnešnou nedeľou sa skončilo vianočné obdobie, ktoré bolo bohaté na duchovný program aj v našej farnosti.