23. júna 2014

10. výročie kňazskej vysviacky nášho rodáka

V piatok 20. júna 2014 pri svätej omši v našom farskom kostole si pripomenul 10. výročie kňazskej vysviacky náš rodák Ján Petrovčík. 
19. júna 2014

Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi

Vo štvrtok po slávnosti Najsvätejšej Trojice máme každý rok slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi (Božie Telo).
9. júna 2014

Turíce 2014

Turíce sme začali sláviť vigíliou. V našej farnosti sme v tomto roku mali po prvýkrát predĺženú vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
27. mája 2014

Požehnanie úrody

V utorok 27. mája 2014 v našej farnosti bolo požehnanie ozimín. Požehnávať sa zvyknú na prosebné dni. Prosebné dni sú tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána. Záväzný je jeden deň.
24. mája 2014

Stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy

Vo farnosti Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. v Prešove sa uskutočnilo stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy (MIKE). Na tomto stretnutí nechýbali ani naši miništranti.
11. mája 2014

Deň milosrdenstva v Prešove

V stredu 14. mája 2014 v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove bol Deň Božieho milosrdenstva spolu s kňazskými rekolekciami nášho dekanátu.
11. mája 2014

Púť do Krakova

V sobotu 10. mája 2014 skoro ráno sme autobusom vycestovali aj s duchovným otcom Stanislavom na 10. rozhlasovú púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. 
8. mája 2014

9. výročie konsekrácie nášho kostola

8. máj – v našej farnosti každý rok máme v tento deň slávnosť, pretože si pripomíname výročie konsekrácie nášho farského kostola Sedembolestnej Panny Márie.
6. mája 2014

Slávnosť prvého svätého prijímania

Na 3. veľkonočnú nedeľu (4. mája 2014) v našom farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie po prvýkrát šesť detí prijalo Pána Ježiša v Eucharistii.
3. mája 2014

Prvé pristúpenie k sviatosti zmierenia

Deň pred Prvým svätým prijímaním prijalo sviatosť zmierenia šesť chlapcov – Dávid, Filip, Norbert, Jakub, Tadeáš a Samuel.