17. júna 2023

Stretnutia s misionármi

Našu farnosť navštívia kňazi – misionári, ktorí pôsobia v Afrike.
15. júna 2023

Opravené zvony

V našej farnosti už znejú opravené zvony. Bohu vďaka!
8. júna 2023

Eucharistická procesia na slávnosť Božieho Tela

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa uskutočnila procesia k štyrom oltárikom. 
4. júna 2023

Slávnosť prvého svätého prijímania

V nedeľu 4. júna 2023 prijalo desať detí po prvýkrát Pána Ježiša v Eucharistii.
31. mája 2023

Pohreb emeritného arcibiskupa

V Košiciach sa veriaci rozlúčili so zosnulým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom.
28. mája 2023

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého sme začali sláviť Turíčnou vigíliou

Turíce sú po Veľkej noci a Vianociach tretím najväčším sviatkom kresťanov.
23. mája 2023

Zomrel prvý košický arcibiskup

Pán si k sebe povolal nášho emeritného otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča.
17. mája 2023

Kňazské rekolekcie

Košický pomocný biskup a kňazi nášho dekanátu sa zišli na kňazských rekolekciách v Záhradnom.
16. mája 2023

Požehnanie ozimín

V pondelok, v utorok a v stredu pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána máme prosebné dni.
13. mája 2023

Pešia púť detí

V sobotu 13. mája sa konala pešia púť detí do Obišoviec.