Pavol Hudák navštívil našich birmovancov

15. decembra 2013 v miestnom kultúrnom stredisku v Záhradnom sa uskutočnilo stretnutie našich birmovancov so známym kňazom Pavlom Hudákom. Otec Pavol hovoril o vzťahoch a čistej láske. Taktiež pozval do Vysokej nad Uhom, kde pôsobí a konajú sa tam rôzne akcie a púte pre mladých. Vo Vysokej je pochovaná aj mučenica Anna Kolesárová.