Pešia púť detí do Obišoviec

V sobotu 14. mája 2022 sa minimálne 20 pútnikov zo Záhradného pripojilo k viac ako tisícke pútnikom, ktorí sa rozhodli prísť do Obišoviec, aby svojim putovaním, modlitbami a obetou zažínali hviezdy pokoja.

Pán starosta našich pútnikov odviezol obecným mikrobusom do Ličartoviec, kde začalo putovanie.

Reakciou na aktuálnu situáciu v susednej Ukrajine bola téma s názvom: „Rozžiarme hviezdy pokoja“. Deti počas pešieho putovania plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach. Keď prišli do Obišoviec, darovali tohtoročný obetný dar – 1kg cukru, ktoré poputuje na Ukrajinu. Potom navštívili diecézne Sanktuárium Ružencovej Panny Márie, kde sa pomodlili desiatok posvätného ruženca. Pútnici po chutnom obede sa zúčastnili na hlavnom bode programu, ktorým bola svätá omša, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Fotky z púte TU.Tisícky detí sa zišli na misijných pútiach na troch pútnických miestach (Obišovce, Rajecká Lesná a Levoča) v rovnaký deň.